Archiwa miesięczne: Maj 2014

Kontakt z uczestnikami w grach menedżerskich

Co nam daje feedback? Eksperci zauważyli, iż jest dostawcą informacji w obszarze kompetencji, działania i zawodowej przydatności  danego pracownika zaangażowanego w szkoleniu – i procentuje to w wyjątkowy sposób. Obserwowany pracownik, który jest na szkoleniu zachowuje poprawny stosunek do siebie, swojej aktywności zawodowej oraz trenera, który ocenia podwładnego. Czytaj dalej

Podstawowe zagadnienia w zakresie motywacji

Motywacja do pracy to techniki wzbudzające zaangażowanie, podtrzymujące i regulujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić aktywizowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: kary, nagrody, badanie satysfakcji oraz wpływ osób na stanowiskach kierowniczych. W książkach z zarządzania znajdziemy dodatkowo aktywizowanie wewnętrzne, do której zaliczamy: indywidualne dążenia, obawy, hobby, chęć osiągania celów, dążenia na przyszłość a także cele. Czytaj dalej