Archiwum kategorii: symulacje

Gry jako taktyka na analizowanie procesów biznesowych

Polski rynek szkoleń biznesowych rozrasta się bardzo intensywnie od lat 90 XX wieku. Nie brakuje chętnych , którzy chcą pogłębić swoje kompetencje, jak również być zawsze na bieżąco , jeśli chodzi o nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami biznesowymi, zarówno na poziomie całych koncernów, jak i małych zespołów . Czytaj dalej

Gry menedżerskie w kursach stanowiskowych

Szkolenia przysposabiające do stanowiska pracy są określane poprzez taką definicję: doskonalenie kwalifikacji bezpiecznego zorganizowania pracy, czyli użycia w firmy:
– sposobów efektywnej pracy,
– sposobów komfortowej pracy,
– wartości określających przyjęcie jako wytycznych efektywnych metod działalności zawodowej i ich zwiększanie w oparciu o normy UE,
– przyzwyczajeń odpowiedniego wykonywania aktywności zawodowej. Czytaj dalej

Fazy organizowania grupy pracowniczej

Na pewno w twojej firmie poznałeś zupełnie odmienne zespoły. Od małego jednostka ludzka staje się co jakiś czas przywódcą konkretnego zbioru osób. Te zbiorowości ludzkie to: skauci, klasa, chór, sportowcy. W takich zbiorowościach ludzkich nabywamy nowych zdolności, dla przykładu: komunikowanie się, przewodzenie ludziom, podejmowanie decyzji. Czytaj dalej

Kontakt z uczestnikami w grach menedżerskich

Co nam daje feedback? Eksperci zauważyli, iż jest dostawcą informacji w obszarze kompetencji, działania i zawodowej przydatności  danego pracownika zaangażowanego w szkoleniu – i procentuje to w wyjątkowy sposób. Obserwowany pracownik, który jest na szkoleniu zachowuje poprawny stosunek do siebie, swojej aktywności zawodowej oraz trenera, który ocenia podwładnego. Czytaj dalej

Fazy doskonalenia pracowników

W poprzednim wpisie pokazałem wieloetapowy zbiór metod pozyskiwania nowych umiejętności (przedstawionych bardziej dokładnie aniżeli jedynie pewien zbiór wiadomości o świecie). Ażeby proces zaistniał, potrzebne bywa zapoczątkowanie procesu edukacyjnego, występującego po nadawaniu informacji. Czytaj dalej

Jak skomponować efektowne zajęcia szkoleniowe

Efekty kursu w największym stopniu są zależne od zaplanowanej techniki szkolenia. Wybrane techniki szkoleniowe najcześciej wykorzystywane przez polskich  szkoleniowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem używane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: podczas pracy, przy pomocy narzędzi wykonywania obowiązków i poza stanowiskiem pracy. Czytaj dalej

Teoretyczne dylematy nauczania dorosłych

W marcowych i kwietniowych artykułach na tej stronie zaprezentuję uwarunkowania szkolenia osób dorosłych. W projekcie składającym się z uczenia innych w prakseologicznym sensie można zauważyć cztery główne kroki, definiujące wiedzę nie tylko jako przyswojone  informacje, ale także umiejętności ich wykorzystania oraz wyuczone postawy i zachowania. Czytaj dalej

Style uczenia się uczestników szkoleń

Dla mnie istotnym z grupy argumentów, że warto planować w swoich szkolenia i warsztatach różnego rodzaju gry i symulacje, byłby sposób uczenia się przez osoby w dojrzałym wieku. Inaczej, jest to metodę uczenia się stosowaną przez daną jednostkę. Tomas Drucker w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie opisał cztery zasadnicze style pozyskiwania nowych informacji: dywergencyjny, kompaktywny, konwergencyjny, inkrementacyjny. Czytaj dalej

Wykorzystanie gier w różnych projektach szkoleniowych

Wiele o szkoleniach prowadzonych przy pomocy gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Petera Johansona, który był najwyższej klasy szkoleniowcem dla firm. Szczegółowe wskazówki w zakresie wykorzystania tego typu technik edukacyjnych możesz odszukać na poświęconych tej tematyce forach w Internecie, Czytaj dalej