Archiwa miesięczne: Listopad 2016

<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze pośród firm o różnej wielkości. Kadra menadżerska dostrzega bowiem duże zalety, które można odnieść organizując coś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może wzmocnić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym rozszerzyć kompetencje tak przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znaną firmę farmaceutyczną gra szkoleniowa, którą wielu uznało za największą w naszym kraju. Brali w niej bowiem udział wszyscy bez wyjątku pracownicy, co w sumie dało około 450 uczestników. Poza tym całość była pod opieką prawie czterdziestu trenerów, którzy odpowiedzialni byli za organizację zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Część z tej trenerskiej grupy stanowiły osoby z firmy wszystko organizującej, lecz dużą część kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni wcześniej do hotelu, w jakim wszystko się odbywało, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Przez to bez żadnych problemów dali sobie radę ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes koncernu, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dać pozostałym słuchaczom wiele wiedzy w temacie zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania sporów. Było to nawiązanie do tematyki pracy w zespole, tak przydatnej w większości firm.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, jakie przez przez kilkanaście godzin realizowały zaplanowane cele. Najważniejszy element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, to znaczy nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich członkowie drużyn musieli się wykazać dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończyły się przekazaniem grupie specjalnych kart problemowych, z którymi ta miała się dokładnie zapoznać. Przy analizie wspomnianych kart w praktyce pracownicy weryfikowali swoje własne zachowania nawiązaniu do pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą codziennie wykonują.