Archiwa miesięczne: Grudzień 2013

Pierwsza czynność w zakresie kierowania jako temat na szkolenie

Wiele sesji szkoleniowych dla menedżerów zawiera w programie niecodzienne kwestie, takie jak przywództwo menedżerskie, zarządzanie różnorodnością, inteligencja emocjonalna. Jednakże zauważyłem, że najważniejsze aktywności menedżerskie zawierają się w podstawowych zasadach kierowania firmą, wskazanych dokładnie 100 lat temu przez A. Taylora. Czytaj dalej

Wykorzystanie gier w różnych projektach szkoleniowych

Wiele o szkoleniach prowadzonych przy pomocy gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Petera Johansona, który był najwyższej klasy szkoleniowcem dla firm. Szczegółowe wskazówki w zakresie wykorzystania tego typu technik edukacyjnych możesz odszukać na poświęconych tej tematyce forach w Internecie, Czytaj dalej

Elementy prelekcji na temat funkcjonowania efektywnych grup pracowniczych

W ostatnim miesiącu słyszałem o wykładzie, kiedy kandydat do nagrody Nobla George Bithday pokazywał sławne projekty badawcze w zakresie budowania zespołów ludzkich w firmach. Były one niezwykle interesujące i przełomowe ze względu nietypowego wglądu na obszar tematyczny: jaki musi być efekt pracy zespołowej oraz jak budować działy w firmie.
Czytając najnowsze wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych wywnioskowałem, iż istoty ludzkie z natury skupiają się w społeczności. Czytaj dalej

Zasady diagnozy efektywności zatrudnionych

Wytyczne działania w czasie dokonywania oceny pracowniczej (sięgając po sprawdzone reguły) jest bardzo istotnym elementem całego systemu. Umożliwia to na efektywne dokonanie procesu oceny i zmierzaniu do planowanych rezultatów. Samo jednak ustalenie wytycznych, na bazie których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest podstawowym determinantem. Ważne jest  ciągłe funkcjonowanie w ramach przyjętych reguł. Czytaj dalej