Archiwa miesięczne: Kwiecień 2016

W jaki sposób można badać zawodowe kompetencje pracowników.

Rozmaite przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjąć różnorodne aspekty jeżeli chodzi o dokonywanie ocen pracowników. Kryteria te często będą się opierać dużo bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistej weryfikacji czyiś umiejętności. Z kolei w innych przypadkach są stosowane różnego rodzaju narzędzia, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystkich aspektów wiążących się z pracą danej osoby.

Aktualnie rosnącą popularnością cieszą się różne narzędzia do oceniania kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one na przykład w czasie zatrudniania ludzi do pracy, żeby zweryfikować czy będą dla firmy przydatni, lecz poza tym przy ocenach okresowych swoich pracowników. Do takich ocen w pierwszej kolejności się bierze wiedzę oraz umiejętności, lecz w połączeniu z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Spośród dużej liczby używanych metod w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najskuteczniejszą pod tym względem. Statystyki pokazują, że skuteczność jej może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne metody nie zbliżają się nawet. Co oczywiste trzeba ją odpowiednio zastosować, ponieważ tylko wtedy badanie będzie odpowiednio efektywne.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała jakiś czas temu szczegółowe zalecenia, dotyczące przeprowadzania całości badań. Wskazują przy tym na parę istotnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen, a pominięcie których może się przyczynić do błędnych wyników.

Po pierwsze kluczowe zadanie odgrywa tutaj właściwa analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, aby umożliwić wyznaczenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to niezwykle istotny punkt, ponieważ zależały od niego będą kolejne zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne będzie również stosowanie zróżnicowanych technik, za pomocą jakich da się wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Wykonana analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej można wymienić odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.