Archiwa miesięczne: Październik 2013

Zaangażowanie personelu to napęd dla całej organizacji

Pierwsze, co zrobię aby pokazać problem motywacji, to opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – kurs, który zrealizowałem w 2012   w styczniu w Poznaniu. W drugim dniu tego wydarzenia wyznaczyłem dwunastu kierowników biorących udział w projekcie, aby uzupełnili kwestionariusze dotyczące   przywiązania do wykonywanej funkcji w firmie. Czytaj dalej

Tworzenie harmonogramów było ważne dla zarządów spółek

W czasie realizacji doradztwa dla pracowników kancelarii prawnych dowiedzieliśmy się o ciekawej technice motywowania pracowników. Powyższa technika opiera się na tym, iż najpierw prawie zawsze należy zrobić plan i opisać punkt końcowy podejmowanych działań. Potem kierownik może przesłać poczynione wytyczne swoim pracownikom. Czytaj dalej

Kroki organizowania zespołu

Tym razem opiszę wymagane  zachowanie szefa, w sytuacji gdy   zespół jest na poszczególnych etapach cyklu życia. W naszej pracy doradczej zauważyliśmy, nieliczni szefowie nie znają identycznych reguł i środków, jakie muszą stosować do kierowania firmą.
Aby czytelnik zrozumiał etapy budowania zespołu muszę wyjaśnić, co oznacza zespół pracowniczy i grupa. Grupa jest każdym zbiorem członków firmy. Czytaj dalej