Archiwum kategorii: team building

Znaczenie integracji w budowaniu zespołu

Co zrobić, żeby mieć do dyspozycji zgrany team profesjonalistów? Tak naprawdę jest to proces długotrwały oraz potrzebuje szerokich kompetencji dowodzącego, używając terminologii wojskowej teamem w danej firmie. Scalenie różnych indywidualności w jedno to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to tkanie powiązań na gruncie zawodowym i towarzyskim. Czytaj dalej

Postawy w zbiorowości ludzkiej

W nowoczesnej organizacji ludzie pracujący w dziale ZZL zdają sobie sprawę, że kandydatów angażuje się do zespołów na skutek posiadania przez nich różnych cech. Najważniejsze umiejętności osoby poszukiwanej do zespołu dotyczą postaw w zbiorowości ludzkiej. Już dawno miałem zamiar napisania postu na blogu na temat ról w zbiorowości ludzkiej. Czytaj dalej

Jak pracuje skuteczny dział firmy

Podczas warsztatów dla menedżerów napotykam  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, którzy niejednokrotnie pracują w efektywnych grupach pracowniczych. 2 lata wstecz przygotowałem też kompleksowy cały cykl szkoleniowy dla menedżerów z międzynarodowej firmy produkcyjnej. Otrzymałem wówczas bardzo dużo nietypowych faktów na temat działania grupy ludzi. Czytaj dalej

Kultura korporacyjna a współdziałanie w zespole

Często słyszę zapytanie: w jakim stopniu instytucje charakteryzują się odmienną polityką organizacyjną? Czasami różnice występują dość decydujące o jakości pracy. Uczestnik szkoleń często rozważa: w obecnej firmie pracuje mi się poprawnie, a w poprzedniej źle. Co bywa przyczyną? Czytaj dalej

Kultury narodowe a współpraca zespołowa

Wymagania menedżerów w stosunku do przyszłych współpracowników nie ograniczają się wyłącznie do poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych i szlifu zawodowego nabytego w wcześniejszej organizacji. Więcej i więcej firm podczas doboru kandydatów próbuje ustalić, czy kandydat ma predyspozycje, aby radzić sobie współpracując w zespole.
Dziś postanowiłem pokazać jak zestaw cech narodowych wpływa na aktywność grupową. Dobrze wiemy, że zdolności kooperacji w zespole są wśród przedsiębiorstw doceniane, działanie samodzielnie to zwykle sprawdzony trik na wybicie się. Czytaj dalej

Dlaczego oceniać kompetencje

W zarządzaniu zespołem kierownicy zwykle używają pojęcie: zestaw kompetencji. Jednak trzeba zadać pytanie, co ono  naprawdę oznacza. W ramach sesji szkoleniowych zawsze omawiam na ten ciekawy temat. Uczestnicy zwykle zgłaszają w tym miejscu bardzo dużo pytań. Czytaj dalej

Komunikacja jako objaw zintegrowanego zespołu

Od początku roku zamierzam pokazać wybrane wyróżniki efektywnie funkcjonującego zbioru pracowników w firmie, pracujących niekoniecznie w jednym dziale. Omawiałem wcześniej podstawowe kwestie dotyczące zespołu składającego się z pracowników. Na szkoleniach bardzo często jest mi zadawane zadanie polegające na tym, aby pokazać, jak poznać, że wybrany zbiór pracowników jest mocno zintegrowany. Będę robić wszystko, by to opisać w kolejnych artykułach. Czytaj dalej

Sprawy wpływające na zachowania w zbiorowości ludzkiej

W niniejszym wpisie chciałem przedstawić wam, jak istotne są niepisane regulaminy zachowania się członków grupy pracowniczej. Wiedza na temat sposobów zachowania się zespołu bierze się głównie z amerykańskich projektów badawczych nad różnego rodzaju grupami, dajmy na to zespołami muzycznymi. Efekty tego typu badań są naprawdę interesujące. Czytaj dalej

Elementy prelekcji na temat funkcjonowania efektywnych grup pracowniczych

W ostatnim miesiącu słyszałem o wykładzie, kiedy kandydat do nagrody Nobla George Bithday pokazywał sławne projekty badawcze w zakresie budowania zespołów ludzkich w firmach. Były one niezwykle interesujące i przełomowe ze względu nietypowego wglądu na obszar tematyczny: jaki musi być efekt pracy zespołowej oraz jak budować działy w firmie.
Czytając najnowsze wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych wywnioskowałem, iż istoty ludzkie z natury skupiają się w społeczności. Czytaj dalej

Typowe casy organizacji a praca w zespole

W niniejszym artykule opisuję dwa przykłady różnych biznesów. Jedna organizacja była zorganizowana jednoosobowo. Zatrudnieni w niej ludzie nie byli zespołem, pracownik wykonywał obowiązki bez współpracy z pozostałymi pracownikami. Kolejna organizacja funkcjonowała w zgranych grupach pracowniczych. Czytaj dalej

Kroki organizowania zespołu

Tym razem opiszę wymagane  zachowanie szefa, w sytuacji gdy   zespół jest na poszczególnych etapach cyklu życia. W naszej pracy doradczej zauważyliśmy, nieliczni szefowie nie znają identycznych reguł i środków, jakie muszą stosować do kierowania firmą.
Aby czytelnik zrozumiał etapy budowania zespołu muszę wyjaśnić, co oznacza zespół pracowniczy i grupa. Grupa jest każdym zbiorem członków firmy. Czytaj dalej