Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr RNN/23 7 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rawski oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A., Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa S.A., Skowrońska-Tunia Maria – Spec. ginekolog położnik, JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, „HEICHE – MATUSEWICZ” , Capitales sp. z o.o., Clear Display Bożena Drzewińska, Instytut Spawalnictwa, Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o., PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , ASA , Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bogusław Kiernozek, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVAMED, TELE-DATA Jadwiga Miecz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Reklamy

  Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Google

  Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie z Twittera

  Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  Połączenie z %s