Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr UOY/59 9 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele NaWykłady Integracyjne
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: proszowicki oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Administracyjna Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „ASSON”, OPOCZNO S.A., Kombinat Cementowo-Wapienniczy WARTA S.A., Wawer Roman, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „budowa24.pl” Milena Wenda, Auto-Color Witkowscy s.c., Delia Cosmetics Distribution , JAROSŁAW ŻURAKOWSKI, Mirox , SkyCash Poland , Zakład Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT Sp. z o.o., Grupa Antares sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” , Zakład Produkcji Metalowej PROMEX Pietras Woźniak SP.J.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Google

  Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie z Twittera

  Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  Połączenie z %s