Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr RHK/34 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Team Building
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Wychowanie przedszkolne
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pajęczański oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Bank Handlowy S.A., Manulli Hydraulcis Polska S.A., Telect Polska S.A. , „, Śląska Telewizja Kablowa Ruda Śląska Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VEGA Sp. z o.o. , Aviator – Technologie Lotnicze Sp. z o.o., EŚLUB , Invenview Sp. z o.o., MEDCOM, Spółdzielnia Inwalidów Spamel, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, Zakład Odzieżowy ALJEKA Alicja Kaczor.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Skomentuj

  Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

  Logo WordPress.com

  Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Google

  Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie z Twittera

  Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

  Zdjęcie na Facebooku

  Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

  Połączenie z %s